Aon Best Employers

Štúdia Aon Best Employers je celosvetový projekt zameraný na meranie a budovanie motivovanosti zamestnancov. Za posledné 3 roky sa do nej v 114 krajinách sveta zapojilo viac než 12 miliónov zamestnancov z takmer 10 000 spoločností. Spoločnosti, ktoré jej prostredníctvom mapujú motivovanosť a spokojnosť svojich zamestnancov, ju využívajú ako strategický nástroj pre zefektívnenie práce HR.

Na Slovensku prebieha štúdia Aon Best Employers už od roku 2004. Naša spoločnosť ju po prvýkrát realizovala ešte pod hlavičkou Hewitt Associates, a to spoločne pre Českú republiku a Slovensko.