Benefity ako nástroj k udržaniu zamestnancov


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Jedným z nástrojov, ktoré spoločnosti využívajú k udržaniu (nielen) talentovaných zamestnancov a k zvýšeniu ich spokojnosti a následne motivovanosti, sú benefity. S ohľadom na nízku nezamestnanosť sú v súčasnosti viac-menej úspešne využívané tiež ako spôsob k prilákaniu nových zamestnancov z trhu práce.

V minulom roku bolo dôležitou témou v tejto oblasti poskytovanie flexibilných benefitov, teda balíčkov benefitov, ktoré si môžu poskladať sami zamestnanci. Prieskum Aon Benefit Survey 2017 ukázal, že túto možnosť poskytuje zamestnancom 34 % opýtaných spoločností. Len približne každá desiata spoločnosť využíva pre ich správu outsourcovaný online nástroj.

Svoju pozíciu medzi najobľúbenejšími benefitmi potvrdilo doplnkové dôchodkové sporenie. Je to jeden z najkonzervatívnejších benefitov, ktorý môžu využívať zamestnanci vo viac než 50 % spoločností na Slovensku. Naopak medzi exkluzívnejšie benefity sa radí nadštandardná zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje len 29 %  spoločností. Ide o lekárske služby, ktoré okrem starostlivosti o zdravie zamestnancov majú spoločnostiam priniesť úsporu času a zvýšenie produktivity práce.

Okrem spomenutých benefitov poskytuje väčšina slovenských spoločností svojim zamestnancom i rozmanité zamestnanecké výhody, ktoré pomáhajú spríjemniť pracovné prostredie i prácu samotnú.

Medzi najčastejšie poskytované zamestnanecké výhody v roku 2017 patrilo organizovanie firemných podujatí a akcií v podobe vianočných večierkov a teambuildingov. Samozrejmosťou je poskytovanie stravných lístkov/firemnej kantíny, no len necelá polovica firiem hradí zamestnancom stravovanie plne. Medzi najčastejšie poskytované výhody sa radí tiež podpora vzdelávania zamestnancov, nápoje na pracovisku, mobilný telefón a notebook i pre súkromné účely a flexibilná pracovná doba. Tretina spoločností tiež poskytuje svojim zamestnancom dovolenku nad rámec zákona – 87 % z nich umožňuje zamestnancom čerpať 1 – 5 dní dovolenky navyše, tie ostatné zväčša 6 – 10 dní. Tretina slovenských firiem poskytuje zamestnancom i tzv. Sick Days, a to najčastejšie 3 dni za rok. Kompenzáciu nadčasov ako ďalšiu zamestnaneckú výhodu súvisiacu s rovnováhou súkromného a pracovného života poskytujú oveľa častejšie spoločnosti pôsobiace v retail alebo výrobnom odvetví, v ktorých musia zamestnancivo väčšine prípadov dodržiavať fixnú pracovnú dobu.

Medzi menej často poskytované zamestnanecké výhody napokon patria právna, sociálna alebo finančná výpomoc, príspevky pre deti, dni zdravia/ovocia/masáže, očkovanie a zdravotná prevencia, zvýhodnené mobilné tarify, podpora zamestnancov pri darovaní krvi alebo príspevky pre nefajčiarov.

5 najoblubenejsich zamestnaneckych vyhod SK

Zdroj: Aon Benefit Survey 2017