Miera motivovanosti podľa odpracovanej doby: vytriezvenie už po 3 mesiacoch


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Motivovanosť dosahuje svojho maxima hneď v počiatkoch pracovného pomeru. Pozitívne naladenie postupne klesá a pomyselné dno dosiahne medzi tretím až piatym rokom v zamestnaní. Odtiaľ je možné sledovať pomalý nárast hodnoty motivovanosti – tá  však ani pri dosiahnutí a prekročení desiateho roku v zamestnaní nedosahuje počiatočné hodnoty.

Po strmom poklese motivovanosti v priebehu prvých dvoch rokov zamestnania nasleduje obdobie kolísania okolo jej minima. V posledných rokoch tento pokles začína čoraz skôr a stabilizácia a konečný vzostup sú čoraz pomalšie.  Posun v motivovanosti na základe odpracovanej doby a jej dynamiku podporuje tiež fakt, že sa firmám ekonomicky darí, nezamestnanosť na trhu stále klesá a vďaka tomu sa vyjednávacia sila na pracovnom trhu presúva na stranu zamestnancov.

motivovanost dle odpracovane doby SK

Zdroj: Štúdia Aon Best Employers 2017