Miera motivovanosti podľa typu pozície: kľúčom sú strední manažéri


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Strední manažéri sú kľúčom k (ne)motivovanosti zamestnancov. Existuje priamy lineárny vzťah medzi mierou motivovanosti stredných manažérov a mierou motivovanosti zamestnancov. Pokiaľ nie sú v spoločnosti motivovaní strední manažéri, je veľmi nízka pravdepodobnosť, že budú motivovaní ich podriadení.

Tak, ako sa miera motivovanosti zamestnancov líši podľa odpracovanej doby, líši sa výrazne i podľa typu pozície, ktorú zamestnanci zastávajú v rámci firemnej hierarchie.

Tradične najmotivovanejšou skupinou zamestnancov je vrcholové vedenie. V slovenských spoločnostiach bolo v roku 2017 motivovaných 73 % členov vrcholového vedenia, čo je o 25 percentných bodov viac, než je celkový priemer Slovenska. Keď však vezmeme do úvahy fakt, že ide o tých, ktorí by mali byť najväčšími ťahúňmi firiem a viesť a inšpirovať podriadených na všetkých úrovniach firmy, ide stále o relatívne nízke číslo. Na druhú stranu firmy ocenené titulom Aon Best Employer mávajú motivovaných 90 – 100 % členov vrcholového vedenia, pričom 100 % je skôr pravidlom než výnimkou.

Výrazne menej motivovaní bývajú línioví (strední) manažéri – v roku 2017 ich bolo 58 % (priemerná motivovanosť ostatných zamestnancov bola 45 %). Motivovanosť líniových manažérov je kľúčová, pretože sú to práve oni, kto má priamy každodenný vplyv na väčšinu zamestnancov a tlmí či násobí akúkoľvek snahu zhora. Nemotivovaný stredný management je teda veľkým rizikom pre motivovanosť každej firmy ako celku.

Zdroj: Aon Best Employers 2017