Miera motivovanosti podľa veľkosti firmy a odboru


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Zamestnanci v malých a stredných spoločnostiach na Slovensku sú motivovanejší. Keď porovnávame výsledky spoločností rozdelených podľa veľkosti vidíme, že nad veľkými spoločnosťami získavajú pomerne výrazný náskok spoločnosti malé a stredné (do 250 zamestnancov). Mnohé spomínané faktory motivovanosti zvýhodňujú práve malé spoločnosti a veľké spoločnosti musia hľadať cesty, ako ich čo najlepšie replikovať. To sa týka najmä vrcholového vedenia, jeho viditeľnosti, prístupnosti a otvorenosti k zamestnancom. Malým spoločnostiam pomáhajú tiež ploché organizačné štruktúry, ktoré sú agilnejšie a uľahčujú dosahovanie nastavených cieľov a napokon často  transparentnejší odmeňovací systém.

Všetky tieto aspekty a mnohé ďalšie vedú i k tomu, že menším spoločnostiam sa lepšie darí udržiavať svojich kľúčových zamestnancov.

Ešte markantnejší je rozdiel medzi tzv. „bielymi“ a „modrými“ goliermi. Motivovanosť nemanuálnych pracovníkov tento rok dosiahla hodnoty 55 %, čo je o 29 percentných bodov viac než u manuálnych pracovníkov.

 

Zdroj: Štúdia Aon Best Employers Slovensko 2017