Oblasti pracovného života, s ktorými boli zamestnanci v roku 2017 najmenej spokojní


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Najnižšiu spokojnosť zamestnancov sme v roku 2017 zaznamenali s prácou s talentami a náborom, s odmenou a uznaním, s rozvojom kariéry a prístupom vrcholového vedenia.

V súlade s aktuálnou situáciou na trhu vnímajú zamestnanci neistotu v oblasti práce s talentami a náboru. Len 36 % zamestnancov si myslí, že firma má dostatok ľudských zdrojov k tomu, aby bola práca adekvátne odvedená a len 39 % verí, že ich zamestnávateľ dokáže prilákať a udržať ľudí, ktorých potrebuje. V súvislosti s tým je negatívne hodnotená tiež obmedzená ponuka dobrých kariérnych príležitostí pre výkonných zamestnancov.

Nízku spokojnosť zamestnancov sme namerali ďalej v oblasti finančného a nefinančného odmeňovania – len približne tretina zamestnancov sa cíti byť spravodlivo odmeňovaná za svoj prínos pre spoločnosť. Zamestnanci sú tiež skeptickí voči ochote firmy deliť sa o zisky v prípade, že sa jej darí.

Nielen v roku 2017, ale tiež z dlhodobého hľadiska sú slovenskí zamestnanci najmenej spokojní s prácou vrcholového vedenia. Zamestnanci sú nespokojní najmä s tým, akým spôsobom dokáže vrcholové vedenie svojich podriadených motivovať a nadchnúť pre budúcnosť firmy a len 33 % respondentov vníma, že k nim vedenie firmy pristupuje ako k tomu najcennejšiemu, čo spoločnosť má. Táto otázka je jednou z najhoršie hodnotených otázok za posledných desať rokov a zároveň je to otázka, ktorá má na základe dlhodobých analýz najvýznamnejší dopad na mieru motivovanosti zamestnancov.

 

Zdroj: Štúdia Aon Best Employers Slovensko 2017