Oblasti pracovného života, s ktorými boli zamestnanci v roku 2017 najviac spokojní


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

V roku 2017 boli zamestnanci najviac spokojní s prácou priamych nadriadených, s pracovnými úlohami, diverzitou na pracovisku a so spoluprácou s ostatnými kolegami. Takéto výsledky nie sú nijak prekvapivé, pretože všetky tieto oblasti sa držia v popredí zamestnaneckej spokojnosti dlhodobo.

Zamestnanci sú spokojní s tým, ako ich priami nadriadení vedú k zodpovednosti, akú im poskytujú podporu a akým spôsobom si vzájomne nastavujú očakávania. Pri všetkých sledovaných otázkach vzťahujúcich sa k práci priameho nadriadeného bolo priemerne spokojných 60-70 % respondentov.

Vysoká miera spokojnosti zamestnancov je tiež s pracovnými úlohami. 80 % respondentov napríklad tvrdí, že náplň ich práce dobre zodpovedá ich schopnostiam a skúsenostiam (ide zároveň o otázku, ktorá bola v minuloročnom prieskume Aon Best Employers hodnotená vôbec najpozitívnejšie z celého dotazníka).

Zamestnanci pozitívne vnímajú i efektívnosť spolupráce s kolegami v tíme. Tvrdia, že spoločne smerujú k vytýčenému cieľu a oceňujú vzájomný rešpekt, ktorý v rámci tímu na pracovisku panuje.

Je však dôležité podotknúť, že na rozdiel od spolupráce v rámci tímu patrí spolupráca naprieč tímami vo firme k dlhodobo najhoršie hodnoteným otázkam. S tým, že táto spolupráca funguje dobre, súhlasilo v roku 2017 na Slovensku len 39 % zamestnancov.

 

Zdroj: Štúdia Aon Best Employers Slovensko 2017