Predĺžili sme zber dát do Aon Benefit Survey 2018!


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Prieskum Aon Benefit Survey mapuje aktuálnu situáciu na trhu a všetkým účastníkom prieskumu poskytuje možnosť porovnať svoju ponuku benefitov a zamestnaneckých výhod s externým trhom. Už v minulom roku sa prieskum tešil veľkému záujmu – zúčastnilo sa ho 119 spoločností na Slovensku a ďalších 248 v Českej republike.

Všetky zúčastnené spoločnosti získajú účastnícky výstup zadarmo s celkovými výsledkami za Slovensko.

Odpovede sú dôverné a žiadna tretia strana nebude mať prístup k individuálnym odpovediam. Výsledky prieskumu budú k dispozícii len v súhrnnej podobe a názvy zúčastnených spoločností nebudú nikde zverejnené.

Ako sa zúčastniť?

Dotazník môžete vyplniť kliknutím na tlačidlo nižšie. Pre Váš veľký záujem sme predĺžili zber dát do 4. mája 2018. Vyplnenie dotazníka je jednoduché a zaberie Vám približne 15 minút.

Prieskum je určený pre HR riaditeľov, HR manažérov a HR špecialistov, ktorých zaujímajú informácie o aktuálnej ponuke benefitov a zamestnaneckých výhod, ktoré poskytujú spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu. Prieskum vypĺňa vždy jedna zodpovedná osoba za každú spoločnosť.

V prípade, že zastrešujete v rámci svojej HR pôsobnosti Slovensko i Českú republiku, môžete vyplniť dotazník dvakrát – dostanete tak účastnícky výstup zdarma za obe krajiny.

Zúčastnite sa Aon Benefit Survey 2018

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Zuzana Al Tajjarová
+420 731 471 670
zuzana.altajjarova@aon.com