Vývoj miery motivovanosti na slovenskom trhu sa od svetového vývoja líši. Priemerná miera motivovanosti klesá.


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Vývoj miery motivovanosti na slovenskom trhu je od svetového vývoja odlišný. Priemerná miera motivovanosti už od roku 2013 klesá. V roku 2017 dosiahla 48 %, teda o 1 percentný bod menej než v roku 2016. Oproti maximu z roku 2013 však už ide o rozdiel 6 percentných bodov.

I keď priemerná miera motivovanosti poklesla, najlepší zamestnávatelia si opäť polepšili (spoločnosti ocenené titulom Aon Best Employer). Rozdiel medzi najlepšími a priemernými zamestnávateľmi naďalej narastá a už druhým rokom predstavuje viac než 30 percentných bodov.

V roku 2017 ide dokonca o historicky najväčší nameraný rozdiel. Vzhľadom k tomu, že v roku 2017 získalo cenu najlepšieho zamestnávateľa relatívne málo zamestnávateľov, presné percento motivovanosti u týchto spoločností nie je zverejnené. No i z ostatných výsledkov je zrejmý nárast tohto čísla a s prihliadnutím na pokles priemernej miery motivovanosti u nevíťazných spoločností sa dá pozorovať ďalšie roztváranie pomyselných nožníc. Zdá sa teda, že je stále ťažšie a ťažšie sa do „klubu“ najlepších zamestnáva-teľov dostať .

Pri detailnejšom pohľade na dlhodobú motivovanosť na Slovensku je zrejmé, že najviac klesá pomer vysoko motivovaných zamestnancov a zároveň stúpa podiel demotivovaných.

vyvoj motivovanosti_SR

Zdroj: Štúdia Aon Best Employers Slovensko 2011 – 2017