O štúdii Aon Best Employers


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Štúdia Aon Best Employers je prieskum motivovanosti a spokojnosti zamestnancov, vychádzajúci z našej dlhoročnej, celosvetovo overenej metodiky. Každoročne sa ho účastnia tisícky svetových i desiatky slovenských firiem.

Cieľom prieskumu je pomôcť spoločnostiam zmapovať spokojnosť a motivovanosť ich zamestnancov, odhaliť silné a slabé stránky a zamerať sa na to podstatné pre väčšiu výkonnosť a lojalitu súčasných zamestnancov a prilákanie nových talentov. Na jej základe každoročne oceňujeme najlepších zamestnávateľov.


Chcete byť ocenení ako “Aon Best Employer”, chcete sa porovnať s trhom, či získať spätnú väzbu od Vašich zamestnancov a na jej základe jednať s cieľom zvýšenia ich výkonu a výkonu Vášho biznisu? Štúdia Aon Best Employers ponúka cestu k dosiahnutiu všetkého spomenutého. Na dnešnom súťaživom pracovnom trhu prebieha boj o získanie a udržanie talentovaných zamestnancov, ktorí pomôžu spoločnostiam dosiahnuť ich ciele.

Ocenenie a status “Aon Best Employer” pomáha spoločnostiam zviditelniť sa na trhu, a tiež zaujať a udržať si schopných a šikovných zamestnancov.

Oblasti, ktorým sa venujeme

Štúdia Aon Best Employers je štandardný dotazníkový prieskum, ktorý sa zameriava na motivovanosť a spokojnosť zamestnancov. Na vopred stanovenej sade otázok sa zamestnancov pýtame na ich názory na rôzne oblasti súvisiace s ich pracovnou skúsenosťou (napr.: vrcholové vedenie, performance management, značka zamestnávateľa, procesy a zdroje …). Na základe získaných odpovedí následne hodnotíme, ako je spoločnosť úspešná v porovnaní s trhom.

Vďaka zapojeniu sa do štúdie Aon Best Employers sa spoločnost môže dozvedieť, s čím sú a nie sú jej zamestnanci spokojní a koľko zo zamestnancov je motivovaných. Výstupy sa taktiež zaoberajú tým, čo s danou situáciou robiť – aké sú priority pre prácu s motivovanosťou a ktorým oblastiam by sa spoločnosť mala prednostne venovať.

Categories_SK

Dôvody, prečo sa zúčastniť:

Štúdia Best Employers:

  • vám ukáže, aké sú silné a slabé stránky vašej spoločnosti, v čom spočívajú jej príležitosti a riziká. Poskytne vám strategický nástroj pre zvýšenie efektivity práce HR oddelenia s preukázateľným dopadom na obchodné výsledky spoločnosti.
  • odhalí, čo odlišuje Best Employers od ostatných. Umožní vám porovnať vašu spoločnosť nielen s priemerom a s najlepšími zamestnávateľmi na Slovensku a v Európe, ale taktiež v rámci odvetvia, v ktorom vaša spoločnosť pôsobí.
  • popíše požiadavky a potreby zamestnancov na Slovensku a v ďalších európskych krajinách a tiež faktory, ktoré ovplyvňujú ich motivovanosť.
  • identifikuje hlavné trendy v personalistike pre budúcnosť.
  • a predovšetkým titul Best Employer pomáha budovať značku zamestnávateľa.

Ocenenie Aon Best Employers

Naša štúdia rozoznáva a oceňuje najlepších zamestnávateľov (“Aon Best Employers”), ktorých pracovné prostredie sa vyznačuje:

  • Efektívnym vedením,
  • Orientáciou na vysoký výkon,
  • Atraktívnou značkou zamestnávateľa,
  • Vysokou mierou motivovanosti zamestnancov.

Získanie titulu “Aon Best Employer” je primárne určované názorom Vašich zamestnancov. Sme totiž presvedčení, že sú to práve zamestnanci, ktorí by mali rozhodnúť o tom, či pracujú pre najlepšieho zamestnávateľa.

Motivovanosť zamestnancov je podľa našich výskumov významným faktorom prispievajúcim k celkovému úspechu spoločnosti. Stále väčšie množstvo spoločností zisťuje, že vysoká miera motivovanosti ich zamestnancov pozitívne ovplyvňuje ich finančné i nefinančné úspechy a vedie k zvýšeniu výkonnosti celej organizácie. Náš výskum potvrdzuje, že byť “Aon Best Employer” prináša výhody všetkým zúčastneným stranám.

V porovnaní s priemernými spoločnosťami, “Best Employers”:

Zapojením sa do štúdie Aon Best Employers získate príležitosť patriť do skupiny popredných zamestnávateľov z celého sveta, ktorí v porovnaní s trhom vytvárajú pre svojich zamestnancov skutočne jedinečnú pracovnú skúsenosť. Vieme, že za titulom “Aon Best Employer” stojí dlhý kus cesty a že najlepším zamestnávateľom sa žiadna spoločnosť nestane cez noc. Je to ale cesta, ktorá má zmysel.

Či už získate titul “Aon Best Employer” alebo nie, účasť v štúdii Vám poskytne dôležité informácie, ktoré Vám na ceste k vysokej miere motivovanosti zamestnancov a vynikajúcim obchodným výsledkom pomôžu.

Staňte sa Aon Best Employer kdekoľvek na svete

Vďaka globálne jednotnej metodológii meriame a rozpoznávame výnimočných zamestnávateľov kdekoľvek na svete.

global1Svet
regionalRegión
global1Štát

Porovnanie s trhom

V rámci štúdie Aon Best Employers poskytujeme taktiež relevantné benchmarky jednotlivých trhov, prípadne odborovo špecifické benchmarky (napr. IT, Pharma, Retail, Výroba, FMCG, Telekomunikácie…).

Na Slovensku operujeme s najväčšou lokálnou databázou, ktorá je k dispozícii. Slovenský benchmark zahŕňa viac než 100 unikátnych spoločností z rôznych odborov za posledných 5 rokov (2012 – 2016). Benchmarky reprezentujú názory viac než 120 000 ľudí.

Ste pripravení na výzvu?

S titulom “Aon Best Employer” budete v spoločnosti tých najlepších. Ak sa chcete zapojiť do štúdie alebo získať viac informácií, neváhajte nás kontaktovať!

Kontaktujte nás