Aon Best Employers


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Štúdia Aon Best Employers je dotazníkový prieskum medzi zamestnancami, ktorý mapuje spokojnosť a motivovanosť zamestnancov. Pomocou celosvetovo overenej metodiky a kvalitného porovnania s lokálnym trhom odhaľuje silné a slabé stránky spoločnosti a predstavuje strategický nástroj pre zefektívnenie práce HR. Štúdia Aon Best Employers tiež každoročne oceňuje najlepších zamestnávateľov titulom “Aon Best Employer”, a to nielen na Slovensku, ale na celom svete.

Čo prinesie Aon Best Employers našej spoločnosti?

Štúdia Aon Best Employers:

  • Vám poskytne dáta, ktoré Vám umožnia pracovať s motivovanosťou Vašich zamestnancov,
  • Vám poskytne relevantné porovnanie Vašich výsledkov s vybraným segmentom trhu (na slovenskom trhu operujeme s najväčšou lokálnou databázou, ktorá je k dispozícii, naše benchmarky reprezentujú názory viac než 40 000 ľudí z takmer 120 unikátnych spoločností za posledné 3 roky),
  • Vám ukáže príležitosti a riziká, ktoré pre Vaši spoločnosť vyplývajú z Vašich výsledkov,
  • Vám ukáže, ako ďaleko ste na ceste k tomu stať sa najlepším zamestnávateľom (Aon Best Employer),
  • Vám v prípade zisku ocenenia pomôže budovať značku zamestnávateľa a zaujať tak na pracovnom trhu nové talenty.

Ako sa môžeme zapojiť?

Prihlásenie do ročníku 2018 je možné od 1. 1. do 30. 11. 2018. Štúdia Aon Best Employers je určená pre všetky spoločnosti, ktoré majú aspoň 50 zamestnancov a pôsobia na slovenskom trhu najmenej 3 roky.

Pre viac informácií o prihlásení nás prosím kontaktujte.

Kontaktujte nás

 

Best Employers_Logo_red

Prínosy ocenenia Aon Best Employer

Pracovné prostredie tých najlepších sa vyznačuje:

  • efektívnym vedením,
  • orientáciou na vysoký výkon,
  • atraktívnou značkou zamestnávateľa,
  • vysokou mierou motivovanosti zamestnancov.

Stále väčšie množstvo spoločností zisťuje, že tieto charakteristiky pozitívne ovplyvňujú ich finančné i nefinančné úspechy a vedou k vyššej výkonnosti celej organizácie. Najvýznamnejšou z týchto charakteristík je vysoká miera motivovanosti zamestnancov, ktorá prináša výhody všetkým zúčastneným stranám. V porovnaní s priemernými spoločnosťami Aon Best Employers globálne:

Zisk titulu Aon Best Employer je určený názorom a skúsenosťou Vašich zamestnancov. Sme presvedčení, že sú to zamestnanci, kto by mal rozhodnúť o tom, či pracujú pre najlepšieho zamestnávateľa.

Vďaka globálne jednotnej metodológii meriame a rozpoznávame výnimočných zamestnávateľov kdekoľvek na svete – na úrovni štátu, regiónu či celého sveta.

global1Svet
regionalRegión
global1Štát

 

Oblasti, ktoré meria štúdia Aon Best Employers

Štúdia Aon Best Employers je dotazníkový prieskum, ktorý prostredníctvom vopred stanovenej sady otázok zisťuje názory zamestnancov, ich skúsenosť z rôznych oblastí pracovného života a mieru ich motivovanosti.

Získané odpovede analyzujeme a porovnávame s vybraným segmentom trhu. Výstupy štúdie mapujú jednak súčasnú situáciu v spoločnosti z hľadiska spokojnosti a motivovanosti zamestnancov, a tiež priority, na ktoré by sa spoločnosť mala zamerať, pokiaľ chce zvýšiť motivovanosť svojich zamestnancov a tým i výkonnosť celej organizácie. 
Categories_SK