Aon Best Employers Slovensko 2013


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Spoločnosť Aon Hewitt, celosvetový líder v oblasti ľudských zdrojov a outsourcingu s 29 000 profesionálmi v 90-tich krajinách, vyhlásila 6. novembra 2013 víťazov deviateho ročníka štúdie Best Employers Slovensko. Do štúdie sa tento rok prihlásilo 41 firiem. Výsledky štúdie vychádzajú z názorov 7 900 zamestnancov zúčastnených spoločností, čo reprezentuje populáciu viac ako 16 000 zamestnancov z celého Slovenska.

Zúčastnené spoločnosti museli spĺňať základné podmienky účasti, a to mať aspoň 50 stálych zamestnancov v čase konania štúdie a pôsobiť na slovenskom trhu minimálne 2 roky.

Prvé miesto v kategórii malých a stredných spoločností získala spoločnosť AbbVie s.r. o., v kategórii veľkých spoločností sa na prvom mieste umiestnila spoločnosť Telefónica Slovakia, s.r.o. Elitnú osmičku najlepších zamestnávateľov Slovenska 2013 uvádzame v nasledujúcich tabuľkách:

Kategória malé a stredné spoločnosti (do 250 zamestnancov)

Spoločnosť Odbor činnosti
1 AbbVie s.r.o. Farmaceutický priemysel
2 Philip Morris Slovakia s.r.o. Tabakový priemysel
3 Roche Slovensko, s.r.o. Farmaceutický priemysel
4 Microsoft Slovakia s.r.o. Informačné technológie
5 Hilti Slovakia spol. s.r.o. Produkty pre stavebný priemysel
6 Imperial Tobacco Slovakia a.s. Tabakový priemysel

Kategória veľké spoločnosti (nad 250 zamestnancov)

Spoločnosť Odbor činnosti
1 Telefónica Slovakia, s.r.o. Telekomunikácie
2 Dell s.r.o. Centrum zdieľaných služieb (Shared services center)

SONY DSC

Čo rozhoduje o umiestnení?

Zamestnanci všetkých ôsmich víťazných firiem vykazujú vysokú motivovanosť a spokojnosť so zamestnaním vo svojej spoločnosti. Priemerná miera motivovanosti zamestnancov najlepších zamestnávateľov je o 23 percentných bodov vyššia ako priemerná motivovanosť na Slovensku.

V štúdii boli zamestnávatelia posudzovaní z troch hľadísk – podľa názorov ich vlastných zamestnancov, personálnych politík spoločnosti a z pohľadu ich najvyššieho vedenia. Pre zaradenie medzi najlepších zamestnávateľov musí účastniaca sa spoločnosť dosiahnuť výborné výsledky v piatich atribútoch: miera motivovanosti, dôveryhodné vedenie, kultúra vysokej výkonnosti, atraktivita zamestnávateľa a udržateľnosť.
Kľúčovým pojmom pre stanovenie poradia spoločností v rebríčku je tzv. motivovanosť (engagement) zamestnancov. Motivovanosť je v prieskumoch spoločnosti Aon Hewitt definovaná ako stav citového a intelektuálneho zapojenia zamestnanca do diania vo firme, ktorý je charakterizovaný troma modelmi chovania:

  • zamestnanci pociťujú silnú vnútornú túžbu pracovať pre firmu i v budúcnosti;
  • zamestnanci sa o firme vyjadrujú pozitívne pred svojimi spolupracovníkmi, priateľmi, potenciálnymi zamestnancami a klientmi;
  • zamestnanci v práci vynakladajú mimoriadnu snahu a nasadenie, ktoré prispieva k lepším výsledkom firmy.