Aon Benefit Survey


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Chcete nechať rozkvitnúť Vašu ponuku benefitov? Zháňate čerstvé informácie z trhu o poskytovaní benefitov?

Súčasná situácia na trhu núti spoločnosti k revízii celkového systému odmeňovania tak, aby si dokázali udržať súčasných zamestnancov a prilákať nové talenty. Nebuďte pozadu a nahliadnite, ako sa touto témou zaoberajú ostatní!

Získajte inšpiráciu pre Vaše benefity z aktuálnych trhových dát, ktoré vychádzajú z prieskumu Aon Benefit Survey.

Prieskum mapuje aktuálnu situáci na trhu a všetkým účastníkom prieskumu poskytuje možnosť porovnať svoju ponuku benefitov a zamestnaneckých výhod s externým trhom. Dostupné sú rôzne výstupy podľa miery detailu a podľa prianí klienta. Základný výstup je zdarma pre všetky zúčastnené spoločnosti. Cena za detailné výstupy se môže líšiť v závislosti na miere detailu a komplexnosti.

Zber dát pre štúdiu Aon Benefit Survey 2018 bude prebiehať od 4. apríla do 4. mája. Dáta zo štúdie budú k dispozícii v priebehu mája a potom v priebehu celého roka, a to ako účastníkom prieskumu, tak externým záujemcom.

Zúčastnite sa Aon Benefit Survey 2018

Aon Benefit Survey 2017

Aon Benefit Survey 2017 prebiehal od 3. mája do 31. mája a v SR sa ho zúčastnilo 119 spoločností z rôznych odvetví. Tento prieskum sme realizovali tiež v ČR, kde sa zapojilo ďalších 248 spoločností.

Účastníci Aon Benefit Survey 2017 podľa odvetvia:

ABS2017_SK_SK_dle odvetvi

 

 

 

 

Účastníci Aon Benefit Survey 2017 podľa počtu zamestnancov:

ABS2017_SK_SK_dle poctu

 

 

 

Prehľad výstupov z Aon Benefit Survey

Základný výstup

Základný výstup obsahuje nasledujúce informácie:

Flexibilné benefity

 • Prevalencia a spôsob definovania príspevku zamestnávateľa
 • Najčastejšie benefity v rámci systému flexibilných benefitov
 • Využitie outsourcovaného online nástroja pre správu flexibilných benefitov

Doplnkové dôchodkové sporenie

 • Prevalencia a spôsob stanovenia výšky príspevku zamestnávateľa
 • Príspevok zo strany zamestnanca (vyžadje sa/nevyžaduje sa)

Životné poistenie

 • Prevalencia a definícia poistnej čiastky
 • Príspevok zo strany zamestnanca (vyžaduje sa/nevyžaduje sa)
 • Doplnkové krytie (poskytuje sa/neposkytuje sa)

Nadštandardná zdravotná starostlivosť (NZS)

 • Prevalencia a spôsob definovania poistnej sumy
 • Poskytovanie NZS po skúšobnej dobe
 • Je/nie je výška príspevku rovnaká pre všetky zamestnanecké skupiny

Zamestnanecké výhody

 • Top 10 najčastejšie poskytovaných zamestnaneckých výhod
 • Kompenzácia nadčasov
 • Poskytovaniedovolenky navyše a sick days
 • Poskytovanie služobného automobilu na súkromné účely (podľa zamestnaneckých skupín)
 • Odmeňovanie za dlhoročnú spoluprácu a k životnému jubileu, zaistenie škôlky/opatrovania detí, možnosť nákupu firemných produktov so zľavou
 • Top 6 najčastejšie poskytovaných darov k životnému jubileu

Detailný výstup pre danú krajinu / na mieru*

Detailný výstup pre danú krajinu (PDF) obsahuje okrem informácií z účastníckeho výstupu a tiež nasledujúce informácie:

Flexibilné benefity

 • Správa flexibilných benefitov (vlastný/outsourcovaný nástroj)
 • Detailné informácie o benefitoch v rámci flexibilných benefitov
 • Príspevok zamestnanca na flexibilné benefity – výška a % zo mzdy

Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)

 • Príspevok zamestnanca na DDS – výška a % zo mzdy
 • Požadovaná odpracovaná doba pre využívanie DDS

Životné poistenie

 • Požadovaná odpracovaná doba pre využívanie životného poistenia
 • Prevalencia úrazového poistenia, poistenia invalidity a doplnkového poistenia
 • Typy doplnkového poistenia
 • Čiastka doplnkového poistenia (násobok ročnej mzdy)

Nadštandardná zdravotná starostlivosť (NZS)

 • Požadovaná odpracovaná doba pre využívanie NZS
 • Je/nie je príspevok k NZS rovnaký pre všetky zamestnanecké skupiny a jeho výška
 • Ročná cena NZS podľa zamestnaneckých skupín

Zamestnanecké výhody

 • Počet dní dovolenky navyše a počet sick days
 • Prevalencia vybraných zamestnaneckých výhod (napr. home office a flexibilná pracovná doba, stravné lístky, firemné podujatia a akcie, cestovné poistenie, sabbaticals atď.), ktoré sú plne hradené spoločnosťou/dotované (ak je to aplikovateľné)
 • Príspevok na auto: jeho poskytovanie, definícia a výška príspevku (podľa zamestnaneckých skupín)
 • Odmeny za dlhoročnú spoluprácu a k životnému jubileu (detailné informácie o najčastejšie poskytovaných typoch odmeny)
 • Poskytovanie škôlky/opatrovania detí a systém prispievania
 • Prevalencia referral programu a výška odmeny v programe

* Detailný výstup na mieru má rovnakú štruktúru a obsah ako detailný výstup pre krajinu, ale dáta pokrývajú len vybranú skupinu spoločností (peer group).

prinstscreens SK2

Ako sa môžem zúčastniť alebo získať dáta?

Zber dát pre Aon Benefit Survey prebiehá od 4. do 27. apríla 2018, výsledky budú k dispozícii v priebehu mája 2018. V prípade záujmu je možné kedykoľvek v priebehu roka zakúpiť dáta z prieskumu Aon Benefit Survey 2018, a to i v prípade, že ste sa štúdie nezúčastnili.

Zúčastnite sa Aon Benefit Survey 2018

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Zuzana Al Tajjarová
+420 731 471 670
zuzana.altajjarova@aon.com