Benchmark benefitov pre HR – Aon Benefit Survey 2018


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Súčasná situácia na trhu núti spoločnosti k revízii celkového systému odmeňovania tak, aby si dokázali udržať súčasných zamestnancov a prilákať nové talenty. Nebuďte pozadu a pozrite sa, ako sa touto témou zaoberajú ostatní!

Prieskum Aon Benefit Survey mapuje aktuálnu ponuku benefitov a zamestnaneckých výhod spoločností na Slovensku, a klientom tak poskytuje možnosť porovnať svoju ponuku s externým trhem. Dostupné sú rôzne  výstupy podľa miery detailu a podľa priania klienta. Základný výstup je zdarma pre všetky zúčastnené spoločnosti. Ceny za detailné výstupy sa môžu líšiť v závislosti na miere detailu a komplexnosti.

Kontaktujte nás a získajte dáta z Aon Benefit Survey 2018

Vďaka Aon Benefit Survey získate

 • najlepší platený benefitový benchmark na slovenskom trhu
 • unikátny nástroj pre porovnanie vašej ponuky benefitov s trhom
 • prehľad obvyklých i netypických benefitov poskytovaných na Slovensku a dáta o ich využívaní
 • dáta priamo od HR manažérov a HR riaditeľov slovenských firiem
 • výstupy za celé Slovensko i na mieru (podľa odvetvia či veľkosti firiem)

Ukážky výstupov z Aon Benefit Survey 2018

V prípade záujmu o detailné ukážky konkrétnych typov reportov nás prosím kontaktujte.

Cenník

Cena pre účastníkov prieskumu Cena pre ostatných záujemcov
Účastnícky výstup za Slovensko zdarma 290,00 €
Detailný výstup za Slovensko 550,00 €  890,00 €
Detailný výstup podľa odvetvia 750,00 €  1090,00 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Detailný prehľad výstupov

Základný výstup

Základný výstup obsahuje informácie o nasledujúcich témách:

Flexibilné benefity

 • Prevalencia a spôsob definovania príspevku zamestnávateľa
 • Najčastejšie benefity v rámci systému flexibilných benefitov
 • Využitie outsourcovaného online nástroja pre správu flexibilných benefitov

Doplnkové dôchodkové sporenie

 • Prevalencia a spôsob stanovenia výšky príspevku zamestnávateľa
 • Príspevok zo strany zamestnanca (vyžadje sa/nevyžaduje sa)

Životné poistenie

 • Prevalencia a definícia poistnej čiastky
 • Príspevok zo strany zamestnanca (vyžaduje sa/nevyžaduje sa)
 • Doplnkové krytie (poskytuje sa/neposkytuje sa)

Nadštandardná zdravotná starostlivosť (NZS)

 • Prevalencia a spôsob definovania poistnej sumy
 • Poskytovanie NZS po skúšobnej dobe
 • Je/nie je výška príspevku rovnaká pre všetky zamestnanecké skupiny

Zamestnanecké výhody

 • Top 10 najčastejšie poskytovaných zamestnaneckých výhod
 • Kompenzácia nadčasov
 • Poskytovaniedovolenky navyše a sick days
 • Poskytovanie služobného automobilu na súkromné účely (podľa zamestnaneckých skupín)
 • Odmeňovanie za dlhoročnú spoluprácu a k životnému jubileu, zaistenie škôlky/opatrovania detí, možnosť nákupu firemných produktov so zľavou
 • Top 6 najčastejšie poskytovaných darov k životnému jubileu

Detailný výstup pre danú krajinu / na mieru*

Detailný výstup pre danú krajinu (PDF) obsahuje okrem informácií z účastníckeho výstupu tiež:

Flexibilné benefity

 • Správa flexibilných benefitov (vlastný/outsourcovaný nástroj)
 • Detailné informácie o benefitoch v rámci flexibilných benefitov
 • Fixná výška príspevku na flexibilné benefity a výška tohto príspevku ako % z mzdy

Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)

 • Fixná výška príspevku zamestnávateľa na DDS a výška tohto príspevku ako % zo mzdy
 • Požadovaná odpracovaná doba pre využívanie DDS

Životné poistenie

 • Požadovaná odpracovaná doba pre využívanie životného poistenia
 • Prevalencia úrazového poistenia, poistenia invalidity a doplnkového poistenia
 • Typy doplnkového poistenia
 • Výška životnej poistky (násobok ročnej mzdy)

Nadštandardná zdravotná starostlivosť (NZS)

 • Požadovaná odpracovaná doba pre využívanie NZS
 • Informácia, či je cena nadštandardnej zdravotnej starostlivosti rovnaká pre všetkých zamestnancov a aká je jej výška
 • Cena nadštandardnej zdravotnej starostlivosti

Zamestnanecké výhody

 • Počet dní dovolenky navyše a počet sick days
 • Prevalencia zamestnaneckých výhod (napr. home office a flexibilná pracovná doba, stravné lístky, team-buildingy, cestovné poistenie, sabbaticals atd.), ktoré sú plne hradené spoločnosťou / dotované
 • Systém príspevkov na auto: poskytovanie, definovanie príspevku a jeho výška (podľa zamestnaneckých skupín)
 • Odmena za dlhoročnú spoluprácu a odmena k životnému jubileu (detailné informácie o najčastejšie poskytovaných typoch odmeny)
 • Poskytovanie škôlky/opatrovania detí
 • Prevalencia referral programu a výška odmeny v referral programe

* Detailný výstup na mieru má rovnakú štruktúru a obsah ako detailný výstup pre krajinu, ale dáta pokrývajú len vybranú skupinu spoločností (peer group).

O Aon Benefit Survey 2018

Aon Benefit Survey 2018 prebiehal v apríli a na Slovensku sa ho zúčastnilo 111 spoločností z rôznych odvetví. Tento prieskum sme realizovali tiež v Českej republike, kde sa zapojilo ďalších 209 spoločností.

Účastníci Aon Benefit Survey 2018 podľa odvetvia:

 

 

 

Účastníci Aon Benefit Survey 2018 podľa počtu zamestnancov:

ABS2017_CZ_CZ_dle poctu

 

Získajte dáta z Aon Benefit Survey 2018

V prípade záujmu o objednanie výstupov zo štúdie Aon Benefit Survey 2018 alebo v prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás prosím kontaktujte prostredníctvom formuláru nižšie alebo sa ozvite priamo kolegyni Zuzane Al Tajjarovej.

Vaše meno*

Váš email*

Váš telefón*

Vaša spoločnosť*

O aký výstup máte predbežne záujem?

Zúčastnila sa Vaša spoločnosť prieskumu Aon Benefit Survey 2018?

Priestor pre Vašu správu, špecifikáciu dopytu alebo doplňujúce otázky:

Odoslaním tohto formulára udeľujete súhlas spoločnosti Aon Central and Eastern Europe a.s., so sídlom Václavské náměstí 832/19, Praha 1, IČ: 47123672, zapísanej vo verejnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 16503 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • telefónne číslo
 • e-mail

Meno a priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom zaslania požadovaných informácií, zaslania ponuky ďalších služieb našej spoločnosti a ďalej pre marketingové účely. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 3 rokov.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním e-mailu na slovakia@aonhewitt.com.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Zuzana Al Tajjarová
+420 731 471 670
zuzana.altajjarova@aon.com