Firemná kultúra a hodnoty


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Svoje typické prejavy nemajú len ľudia, ale i organizácie. Viete, aké hodnoty ovplyvňujú ovzdušie a vnútorný život vo Vašej spoločnosti? Sú to tie, ktoré privedú Vašu spoločnosť k realizácii plného potenciálu? Firemná kultura môže byť prázdnym HR zaklínadlom, ale tiež základom pre budovanie úspešnej a atraktívnej spoločnosti.

Aon Hewitt poskytuje komplexné služby pri práci s firemnou kultúrou na základe analýzy podľa Barrettovho modelu. 

Východzím krokom našej práce je spoznanie súčasnej firemnej kultúry a jej odlišností od optimálnej kultúry, ktorá podporuje maximálnu produktivitu konkrétnej organizácie.

Ako to prebieha?

Vychádzame z dôkladnej analýzy súčasného stavu a meriame súlad medzi osobnými hodnotami zamestnancov, hodnotami, ktoré môžu aktuálne prežívať v spoločnosti (súčasné firemné hodnoty) a hodnotami, ktoré môžu podporovať rozvoj spoločnosti (žiadúca kultúra). Odpovede zamestnancov ukazujú rozdiel medzi aktuálne žitou kultúrou a kultúrou, ktorá by im umožňovala dosiahnuť vyšší výkon a efektivitu.

Dôkladnú analýzu využívame k tomu, aby sme:

  • definovali zmysluplné firemné hodnoty vrátane modelu požadovaného správania,
  • nastavili efektívne kroky implementácie,
  • aktívne zapojili vrcholový a stredný management ako vzor ideálneho správania,
  • prepojili firemnú kultúru s aktivitami HR – náborom, hodnotením, rozvojom zamestnancov…

Chcem vedieť viac!

Posvieťte si na hodnoty, ktoré ovplyvňujú ovzdušie a vnútorný život vo Vašej spoločnosti!

Kontaktujte nás