Značka zamestnávateľa


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Je vaše značka skvelé miesto pre prácu? Ako to vidia Vaši ľudia a ako potenciálni zamestnanci na trhu? A čo viac, sú oba pohľady v súlade? Najmä v dobe ekonomického rastu je práca so značkou zamestnávateľa kľúčová pre prilákanie a udržanie talentovaných zamestnancov.

Aon Hewitt poskytuje porovnanie interného a externého pohľadu na Vašu značku.

Výstupom našej práce s externými a internými cieľovými skupinami je kvalitatívna analýza, identifikujúca tie oblasti, ktoré sú pre budovanie silnej značky zamestnávateľa skutočne dôležité.

Ako to prebieha?

Prostredníctvom diskusných skupín intenzívne pracujeme s internými i externými cieľovými skupinami. Cieľové skupiny súčasných i potenciálnych zamestnancov definujeme v spolupráci a podľa potrieb konkrétneho klienta.

V týchto skupinách následne zisťujeme povesť spoločnosti na trhu práce, známosť a atraktivitu spoločnosti, konkurenciu na trhu práce a jej komparatívne výhody a nevýhody. Vo významných aspektoch Vašej značky porovnávame a analyzujeme pohľad oboch strán – externý i interný.

branding

Chcem vedieť viac!

Budujte Vašu značku ako skvelé miesto pre prácu!

Kontaktujte nás