Ako sa zapojiť?


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Prihlásenie do ročníku 2018 je možné od 1. 1. do 30. 11. 2018. Štúdia Aon Best Employers je určená pre všetky spoločnosti, ktoré majú aspoň 50 zamestnancov a pôsobia na slovenskom trhu najmenej 3 roky.

Pre viac informácií o prihlásení alebo o štúdii nás prosím kontaktujte.

Kontaktujte nás

Priebeh Aon Best Employers

1. Príprava projektu

Prvým krokom prípravy je vyplnenie oficiálnej prihlášky do štúdie. Na jej základe spoločne pripravíme dotazník. Na úvod potrebujeme poznať názov a vek firmy, počet zamestnancov a zaradenie firmy do odboru (IT, Financie, Výroba…). Finálny dotazník je k dispozícii v online a alebo v papierovej forme v slovenčine i angličtine. Príprava projektu trvá približne 2 týždne.

2. Analýza súčasného stavu, zber dát

Zber dát trvá obvykle 14 dní. Po jeho ukončení Vám v závislosti na miere detailu výstupu, o ktorý máte záujem, doručíme v priebehu 4 – 6 týždňov výsledky Vašej spoločnosti. Výsledky s Vami prejdeme telefonicky, osobne, prípadne pripravíme prezentáciu vedeniu spoločnosti.

3. Následná práca s motivovanosťou

Pri práci s výsledkami a motivovanosťou zamestnancov Vás môžeme podporiť usporiadaním prezentácie pre zamestnancov, manažérov alebo vrcholové vedenie, organizáciou menších diskusných skupín alebo workshopov či ďalšou, detailnou analýzou dát.

Timeline_SK

Aké sú kritéria účasti?

Úroveň účasti Kritéria, ktoré musí spoločnosť splniť…
countriesLokálna účasť Aspoň 50 full-time zamestnancov na Slovensku.
Aspoň 3 roky pôsobenia na slovenskom trhu.

regionalRegión*

Aspoň 1 000 full-time zamestnancov v regióne.
Aspoň 30 % zamestnancov zamestnaných mimo materskú krajinu spoločnosti.

global1Svet

Aspoň 5 000 full-time zamestnancov na svete.
Aspoň 30 % zamestnancov zamestnaných mimo materskú krajinu spoločnosti.
*Aon rozlišuje nasledujúcich 5 regiónov pre ocenenie “Aon Best Employers”: Európa, Afrika a stredný východ, Ázia a Tichomorie, Latinská Amerika, Severná Amerika.

 

Pre viac informácií o prihlásení alebo o štúdii nás prosím kontaktujte.

Kontaktujte nás