Metodológia


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Naša metodologie je jednoduchá – získávame spätnú väzbu od toho najdôležitejšieho, čo Vaša spoločnosť má – od Vašich ľudí. Názory zamestnancov zbierame prostredníctvom špecifickej sady otázek. Tieto otázky sú súčasťou štandardných prieskumov motivovanosti a spokojnosti Aon a môžu byť využité samostatne a tiež ako súčásť Vašeho zamestnaneckého prieskumu.

Kritériá pre získanie statusu “Aon Best Employer” sú založené na štyroch merateľných ukazovateľoch:

1 Miera motivovanosti Zamestnanec hovorí o spoločnosti pozitívne, chce v nej zostať i v budúcnosti a vynakladá úsilie naviac, aby prispel k jej úspechu
2 Vedenie ľudí Vedenie spoločnosti si zamestnancov váži, motivuje ich zrozumiteľnou víziou a vedie spoločnosť k úspechu
3 Kultúra vysokej výkonnosti Zamestnanci si sú vedomí cieľov spoločnosti a dostávajú odmenu a uznanie za ich zásluhy
4 Značka zamestnávateľa Zamestnanci sú hrdí na to, že sú súčasťou spoločnosti a sú schopní jasne vysvetliť, v čom sa práca pre ňu líši od ostatných

Tieto štyri ukazovatele sú počítané pre každú spoločnosť na úrovni každej krajiny a následne porovnávané s prahovými hodnotami pre každý trh.

Odkiaľ pochádzajú prahové hodnoty?

Aon aktualizuje prahové hodnoty (75. percentil na trhu) pre všetky štyri ukazovatele (vedenie ľudí, kultúra vysokej výkonnosti, značka zamestnávateľa a miera motivovanosti zamestnancov) každoročne a využíva na to dáta z Aon globálnej databázy prieskumov:

Prahové hodnoty sú nastavené pre homogénnu skupinu krajín s podobnou kultúrnou skúsenosťou a praxou v motivovanosti, aby bolo zasitené, že benchmark štúdie Best Employers je celosvetovo konzistentný a súčasne kultúrne relevantný. V závislosti na tom, v ktorej časti sveta sa do štúdie zapojíte, môže Vaša spoločnosť obdržať lokálne, regionálne alebo globálne ocenenie.

V rámci štúdie Aon Best Employers poskytujeme tiež relevantné benchmarky jednotlivých trhov, prípadna odborovo špecifické benchmarky (napr. IT, Pharma, Retail, Výroba, FMCG, Telekomunikácie…).

Kontaktujte nás, ak sa chcete zapojiť do štúdie alebo získať viac informácií!

Kontaktujte nás