Prehľad výstupov Aon Benefit Survey


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Základný výstup

Základný výstup obsahuje nasledujúce informácie:

Flexibilné benefity

 • Prevalencia a spôsob definovania príspevku zamestnávateľa
 • Najčastejšie benefity v rámci systému flexibilných benefitov
 • Využitie outsourcovaného online nástroja pre správu flexibilných benefitov

Doplnkové dôchodkové sporenie

 • Prevalencia a spôsob stanovenia výšky príspevku zamestnávateľa
 • Príspevok zo strany zamestnanca (vyžadje sa/nevyžaduje sa)

Životné poistenie

 • Prevalencia a definícia poistnej čiastky
 • Príspevok zo strany zamestnanca (vyžaduje sa/nevyžaduje sa)
 • Doplnkové krytie (poskytuje sa/neposkytuje sa)

Nadštandardná zdravotná starostlivosť (NZS)

 • Prevalencia a spôsob definovania poistnej sumy
 • Poskytovanie NZS po skúšobnej dobe
 • Je/nie je výška príspevku rovnaká pre všetky zamestnanecké skupiny

Zamestnanecké výhody

 • Top 10 najčastejšie poskytovaných zamestnaneckých výhod
 • Kompenzácia nadčasov
 • Poskytovaniedovolenky navyše a sick days
 • Poskytovanie služobného automobilu na súkromné účely (podľa zamestnaneckých skupín)
 • Odmeňovanie za dlhoročnú spoluprácu a k životnému jubileu, zaistenie škôlky/opatrovania detí, možnosť nákupu firemných produktov so zľavou
 • Top 6 najčastejšie poskytovaných darov k životnému jubileu

Detailný výstup pre danú krajinu / na mieru*

Detailný výstup pre danú krajinu (PDF) obsahuje okrem informácií z účastníckeho výstupu a tiež nasledujúce informácie:

Flexibilné benefity

 • Správa flexibilných benefitov (vlastný/outsourcovaný nástroj)
 • Detailné informácie o benefitoch v rámci flexibilných benefitov
 • Príspevok zamestnanca na flexibilné benefity – výška a % zo mzdy

Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)

 • Príspevok zamestnanca na DDS – výška a % zo mzdy
 • Požadovaná odpracovaná doba pre využívanie DDS

Životné poistenie

 • Požadovaná odpracovaná doba pre využívanie životného poistenia
 • Prevalencia úrazového poistenia, poistenia invalidity a doplnkového poistenia
 • Typy doplnkového poistenia
 • Čiastka doplnkového poistenia (násobok ročnej mzdy)

Nadštandardná zdravotná starostlivosť (NZS)

 • Požadovaná odpracovaná doba pre využívanie NZS
 • Je/nie je príspevok k NZS rovnaký pre všetky zamestnanecké skupiny a jeho výška
 • Ročná cena NZS podľa zamestnaneckých skupín

Zamestnanecké výhody

 • Počet dní dovolenky navyše a počet sick days
 • Prevalencia vybraných zamestnaneckých výhod (napr. home office a flexibilná pracovná doba, stravné lístky, firemné podujatia a akcie, cestovné poistenie, sabbaticals atď.), ktoré sú plne hradené spoločnosťou/dotované (ak je to aplikovateľné)
 • Príspevok na auto: jeho poskytovanie, definícia a výška príspevku (podľa zamestnaneckých skupín)
 • Odmeny za dlhoročnú spoluprácu a k životnému jubileu (detailné informácie o najčastejšie poskytovaných typoch odmeny)
 • Poskytovanie škôlky/opatrovania detí a systém prispievania
 • Prevalencia referral programu a výška odmeny v programe

Detailný výstup na mieru má rovnakú štruktúru a obsah ako detailný výstup pre krajinu, ale dáta pokrývajú len vybranú skupinu spoločností (peer group).