Prehľad víťazov

Slovensko 2018

Slovensko 2017

Slovensko 2016

Slovensko 2015

Slovensko 2014

Slovensko 2013

Slovensko 2012

Slovensko 2011

Slovensko 2010

Slovensko 2005

Slovensko 2004