Trendy v HR na Slovensku


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Trendy v motivovanosti a spokojnosti zamestnancov 2016

Štúdia Aon Best Employers každoročne odhaľuje a verejne oceňuje výnimočných zamestnávateľov na základe názorov samotných zamestnancov už od roku 2001. Každoročné oceňovanie titulmi Aon Best Employer vytvára priestor pre identifikáciu, prezentáciu a zviditeľnenie najlepších zamestnavateľov na lokálnom i globálnom trhu.

V reporte „Trendy v motivovanosti a spokojnosti zamestnancov na Slovensku v roku 2016“ nájdete odpovede na otázky, čo je motivovanosť a ako ju meriame i to, aký trend v motivovanosti vidíme vo svete. Na svetové trendy nadväzujeme pohľadom na motivovanosť na Slovensku, ktorá aj v roku 2016 potvrdila svoj klesajúci trend a dostala sa na úroveň 49%. Okrem motivovanosti sa report zaoberá i spokojnosťou zamestnancov s oblasťami pracovného života – zamestnanci na Slovensku sú oproti predošlému roku menej spokojní napr. so značkou zamestnávateľa, či s oblasťou vzdelávania a rozvoja zamestnancov.

Tieto dáta vychádzajú z dát slovenských spoločností. V roku 2016 prebiehal 12. ročník štúdie, do ktorého sa zapojilo 46 spoločností z rôznych odvetví. Najväčšia zúčastnená spoločnosť pozvala tento rok do prieskumu takmer 4 800 zamestnancov, tá najmenšia 50. Zo 46 zúčastnených firiem z rôznych odvetví získali v kategórii malé a stredné spoločnosti titul Aon Best Employer  firmy AbbVie, Adastra, Hilti a Imperial Tobacco (abecedne). Medzi ocenené firmy v kategórii veľké spoločnosti sa prebojovala firma Swiss Re Slovakia. Rozdiely medzi výsledkami Aon Best Employers a ostatných zamestnávateľov sú významné vo všetkých sledovaných indexoch. Priemerný rozdiel vo výsledkoch najlepších a ostatných zamestnávateľov činil v roku 2016 viac ako 30 percentuálnych bodov.

Súčasťou reportu sú i trendy v HR v slovenských firmách, z ktorého vyplynulo, že väčšina spoločností sa chce sústrediť na budovanie „talent poolu“, motivovanosť zamestnancov a rozvoj riadiacich schopností (leadership development). Na čo sa vo svojej spoločnosti plánujete sústrediť Vy?

(Cena reportu za rok 2016 je 380 €)
Pre viac informácií a možnosť zakúpenia reportu nás kontaktujte

Kontaktujte nás