Aon Best Employers Slovensko 2010/2011


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Spoločnosť Aon Hewitt, celosvetový líder v oblasti ľudských zdrojov a outsourcingu s 29 000 profesionálmi v 90-tich krajinách, vyhlásila 11. apríla 2011 víťazov siedmeho ročníka štúdie Best Employers Slovensko. Do štúdie sa tento rok prihlásilo 48 firiem, z ktorých všetky podmienky pre zaradenie do rebríčka splnilo 44. Výsledky štúdie vychádzajú zo zaznamenaných názorov takmer 9 000 zamestnancov v zúčastnených spoločnostiach, čo reprezentuje populáciu viac ako 20 000 zamestnancov z celého Slovenska.

Zúčastnené spoločnosti museli spĺňať základné podmienky účasti, a to mať aspoň 50 stálych zamestnancov v čase konania štúdie a pôsobiť na slovenskom trhu minimálne 2 roky.

Tento rok boli vytvorené rebríčky pre 2 kategórie – Veľké spoločnosti a Malé a stredné spoločnosti. Prvé miesto v kategórii Malé a stredné spoločnosti získala spoločnosť Philip Morris Slovakia, s.r.o. Elitnú päťku najlepších zamestnávateľov Slovenska 2010/2011 v tejto kategórii uvádzame v nasledujúcom rebríčku:

 

Kategória – Malé a stredné spoločnosti
Spoločnosť Odbor činnosti
1. Philip Morris Slovakia, s.r.o. Tabakový priemysel
2. BANCHEM, s.r.o. Vývoj, výroba a predaj čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a špeciálnych čističov
3. MEDEKO CAST s.r.o. Výroba odliatkov
4. Hilti Slovakia spol. s r.o. Produkty pre stavebný priemysel
5. REMING CONSULT a.s. Projektová, inžinierska a konzultačná spoločnosť

Prvé miesto v kategórii Veľké spoločnosti získala spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Všetky víťazné spoločnosti v tejto kategórii predstavuje nasledujúci rebríček:

Kategória – Veľké spoločnosti
Spoločnosť Odbor činnosti
1. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Finančné služby
2. Heineken Slovensko, a.s Výroba a distribúcia piva a sladu
3. ViOn, a.s. Stavebno-obchodná činnosť

 

Čo rozhoduje o umiestnení?

Zamestnanci všetkých ôsmich víťazných firiem vykazujú vysokú motivovanosť a spokojnosť so zamestnaním vo svojej spoločnosti. Priemerná miera motivovanosti najlepších zamestnávateľov súčasne dosahuje 69 %, čo je o 22 percentných bodov viac v porovnaní s priemerom Slovenska a o 17 percentných bodov viac ako priemer regiónu strednej a východnej Európy.

V štúdii boli zamestnávatelia posudzovaní z troch hľadísk – názorov ich vlastných zamestnancov, personálnych politík spoločnosti a pohľadu ich najvyššieho vedenia. Kľúčovým pojmom pre stanovenie poradia spoločností v rebríčku je tzv. motivovanosť (engagement) zamestnancov. Motivovanosť je v prieskumoch spoločnosti Aon Hewitt definovaná ako stav citového a intelektuálneho zapojenia zamestnanca do diania vo firme, ktorý je charakterizovaný troma modelmi chovania:

  • zamestnanci pociťujú silnú vnútornú túžbu pracovať pre firmu i v budúcnosti;
  • zamestnanci sa o firme vyjadrujú pozitívne pred svojimi spolupracovníkmi, priateľmi, potenciálnymi zamestnancami a klientmi;
  • zamestnanci v práci vynakladajú mimoriadnu snahu a nasadenie, ktoré prispieva k lepším výsledkom firmy.