Aon Best Employers Slovensko 2012


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Spoločnosť Aon Hewitt, celosvetový líder v oblasti ľudských zdrojov a outsourcingu s 29 000 profesionálmi v 90-tich krajinách, vyhlásila 11. septembra 2012 víťazov ôsmeho ročníka štúdie Best Employers Slovensko. Do štúdie sa tento rok prihlásilo 42 firiem. Výsledky štúdie vychádzajú zo zaznamenaných názorov takmer 9 200 zamestnancov v zúčastnených spoločnostiach, čo reprezentuje populáciu viac ako 20 000 zamestnancov z celého Slovenska.

Zúčastnené spoločnosti museli spĺňať základné podmienky účasti, a to mať aspoň 50 stálych zamestnancov v čase konania štúdie a pôsobiť na slovenskom trhu minimálne 2 roky.

Prvé miesto získala spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. Elitnú päťku najlepších zamestnávateľov Slovenska 2012 uvádzame v nasledujúcom rebríčku:

 

Výsledky štúdie Best Employers Slovensko 2012
Spoločnost Odbor činnosti
1. Philip Morris Slovakia, s.r.o. Tabakový priemysel
2. Roche Slovensko, s.r.o. Farmaceutický priemysel
3. Microsoft Slovakia s.r.o. Informačné technológie
4. Telefónica Slovakia s.r.o. Telekomunikácie
5. Novartis Slovakia s.r.o. Farmaceutický priemysel

 

Čo rozhoduje o umiestnení?

Zamestnanci všetkých piatich víťazných firiem vykazujú vysokú motivovanosť a spokojnosť so zamestnaním vo svojej spoločnosti. Priemerná miera motivovanosti najlepších zamestnávateľov je o 21 percentných bodov viac v porovnaní s priemerom Slovenska.

V štúdii boli zamestnávatelia posudzovaní z troch hľadísk – názorov ich vlastných zamestnancov, personálnych politík spoločnosti a pohľadu ich najvyššieho vedenia. Aby firma bola zaradená medzi najlepších zamestnávateľov, musí dosiahnuť výborné výsledky v piatich atribútoch: miera motivovanosti, dôveryhodné vedenie, kultúra vysokej výkonnosti, atraktivita zamestnávateľa a udržateľnosť.
Kľúčovým pojmom pre stanovenie poradia spoločností v rebríčku je tzv. motivovanosť (engagement) zamestnancov. Motivovanosť je v prieskumoch spoločnosti Aon Hewitt definovaná ako stav citového a intelektuálneho zapojenia zamestnanca do diania vo firme, ktorý je charakterizovaný troma modelmi chovania:

  • zamestnanci pociťujú silnú vnútornú túžbu pracovať pre firmu i v budúcnosti;
  • zamestnanci sa o firme vyjadrujú pozitívne pred svojimi spolupracovníkmi, priateľmi, potenciálnymi zamestnancami a klientmi;
  • zamestnanci v práci vynakladajú mimoriadnu snahu a nasadenie, ktoré prispieva k lepším výsledkom firmy.