Aon Best Employers Slovensko 2017


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Spoločnosť Aon Hewitt, svetový líder v oblasti ľudských zdrojov, vyhlásila 8. februára 2018 víťazov trinásteho ročníka štúdie Aon Best Employers – najlepších zamestnávateľov Slovenska. Do štúdie sa v priebehu roka 2017 zapojilo 52 spoločností z rôznych odvetví. Do súťažnej časti štúdie sa následne kvalifikovalo 38 z nich a trom sa podarilo dosiahnuť výsledky, ktoré ich pri porovnaní so slovenskými benchmarkami urobili tými najlepšími zamestnávateľmi. Tieto spoločnosti majú výnimočnú mieru motivovanosti svojich zamestnancov, dôveryhodné vedenie, kultúru vysokej výkonnosti a sú svojimi zamestnancami vnímaní ako atraktívny zamestnávateľ.

Zúčastnené spoločnosti museli spĺňať základné podmienky účasti, a to mať aspoň 50 stálych zamestnancov v čase konania štúdie, dosiahnuť potrebnú mieru návratnosti dotazníkov a pôsobiť na slovenskom trhu minimálne 3 roky.

Z 24 malých a stredných spoločností boli ocenené 3 firmy, a to (abecedne) Adastra, s.r.o., Davinci software, s.r.o., a Imperial Tobacco Slovakia a.s.. V kategórii veľkých spoločností sa nepodarilo získať ocenenie Aon Best Employer žiadnej zo 14 kvalifikovaných spoločností.

Trojicu najlepších zamestnávateľov Slovenska 2017 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Kategória malé a stredné spoločnosti
Spoločnosť Odbor činnosti Logo
ADASTRA, s.r.o. Informačné technológie
Davinci software, s.r.o. Informačné technológie
Imperial Tobacco Slovakia a.s. Tabakový priemysel Imperial Tobacco

Zdroj: Databáza Aon Hewitt

Spoločná fotka víťazov Aon Best Employers 2017 so zástupcami spoločnosti Aon

Winners all

 

 

Fotogaléria