Aon Best Employers Slovensko 2018


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Spoločnosť Aon (Aon Hewitt), svetový líder v oblasti ľudských zdrojov, vyhlásila 27. februára 2019 víťazov štrnásteho ročníka štúdie Aon Best Employers – najlepších zamestnávateľov Slovenska. Do štúdie sa v priebehu roka 2018 zapojilo niekoľko desiatok spoločností z rôznych odvetví. Trom sa podarilo dosiahnuť výsledky, ktoré ich pri porovnaní so slovenskými benchmarkami urobili tými najlepšími zamestnávateľmi. Tieto spoločnosti majú výnimočnú mieru motivovanosti svojich zamestnancov, dôveryhodné vedenie, kultúru vysokej výkonnosti a sú svojimi zamestnancami vnímaní ako atraktívny zamestnávateľ.

Zúčastnené spoločnosti museli spĺňať základné podmienky účasti, a to mať aspoň 50 stálych zamestnancov v čase konania štúdie, dosiahnuť potrebnú mieru návratnosti dotazníkov a pôsobiť na slovenskom trhu minimálne 3 roky.

Ocenené boli 3 firmy, a to (abecedne) ADASTRA, s.r.o, Imperial Tobacco Slovakia a.s. a JYSK s.r.o. 

Trojicu najlepších zamestnávateľov Slovenska 2018 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Ocenené spoločnosti
Spoločnosť Odbor činnosti Logo
ADASTRA, s.r.o. Informačné technológie
Imperial Tobacco Slovakia a.s. Tabakový priemysel Imperial Tobacco
JYSK s.r.o. Retail

Zdroj: Databáza Aon

Spoločná fotka víťazov Aon Best Employers Slovensko a Česká republika 2018 so zástupcami spoločnosti Aon

 

Fotogaléria