Best Employers Slovensko 2009


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Spoločnosť Hewitt Associates, najväčšia svetová poradenská a outsourcingová firma v oblasti riadenia ľudských zdrojov, vyhlásila 21. apríla 2009 víťazov už piateho ročníka štúdie Best Employers Slovensko 2009. Do štúdie sa tento rok zaregistrovalo 45 firiem, pričom do rebríčka bolo zaradených 37 spoločností. Štúdia vychádza zo zaznamenaných názorov 7 250 zamestnancov v zúčastnených spoločnostiach, čo reprezentuje populáciu viac ako 19 500 zamestnancov z celého Slovenska.

V tomto roku boli opäť vytvorené rebríčky pre 2 kategórie – Veľké spoločnosti a Malé a stredné spoločnosti. Prvé miesto v rebríčku v kategórii Veľké spoločnosti získala spoločnosť T-Mobile Slovensko, a.s. Elitnú päťku najlepších zamestnávateľov Slovenska 2009 v tejto kategórii uvádzame v nasledujúcom rebríčku:

Kategória – Veľké spoločnosti
Spoločnosť Odbor činnosti
1. T-Mobile Slovensko, a.s. Telekomunikácie
2. SLOVAKTUAL s.r.o. Výroba stavebných materiálov
3. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Finančné služby
4. Slovak Telekom, a.s. Telekomunikácie
5. Bekaert Slovakia, s.r.o. Výroba oceľových kordov

Prvé miesto v kategórii Malé a stredné spoločnosti získala farmaceutická spoločnosť Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. Všetkých päť víťazných spoločností v tejto kategórii predstavuje nasledujúci rebríček:

Kategória – Malé a stredné spoločnosti
Spoločnosť Odbor činnosti
1. Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. Farmaceutický priemysel
2. ESET, spol. s r.o. Informačné technológie
3. GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. Farmaceutický priemysel
4. Microsoft Slovakia s.r.o. Informačné technológie
5. HORNEX, a.s. Stavebníctvo

Aj tento rok sa medzi najlepšími zamestnávateľmi umiestnili veľké aj malé, slovenské aj nadnárodné spoločnosti. To dokazuje, že o umiestnení nerozhoduje meno, veľkosť, alebo to, ako sa firma prezentuje navonok.

Čo rozhoduje o umiestnení?

Zamestnanci všetkých desiatich víťazných firiem vykazujú vysokú motivovanosť a spokojnosť so zamestnaním vo svojej spoločnosti. Priemerná miera motivovanosti najlepších zamestnávateľov tento rok dosahuje 67%, čo je o 17 percentných bodov viac v porovnaní s priemerom Slovenska. U všetkých víťazných spoločností bola zároveň zaznamenaná vysoká efektivita politík v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktoré sú zladené s obchodnými cieľmi spoločnosti a sú pozitívne prijímané zamestnancami.

V tejto štúdii boli zamestnávatelia posudzovaní z troch hľadísk – názorov ich vlastných zamestnancov, personálnych politík spoločnosti a pohľadu ich najvyššieho vedenia. Kľúčovým pojmom pre stanovenie poradia spoločností v rebríčku je tzv. motivovanosť (engagement) zamestnancov. Motivovanosť je v prieskumoch spoločnosti Hewitt definovaná ako stav citového a intelektuálneho zapojenia zamestnanca do diania vo firme, ktorý je charakterizovaný troma modelmi chovania:

  • zamestnanci pociťujú silnú vnútornú túžbu pracovať pre firmu i v budúcnosti;
  • zamestnanci sa o firme vyjadrujú pozitívne pred svojimi spolupracovníkmi, priateľmi, potenciálnymi zamestnancami a klientmi;
  • zamestnanci v práci vynakladajú mimoriadnu snahu a nasadenie, ktoré prispieva k lepším výsledkom firmy.