Best Employers Slovensko 2009/2010


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

22. apríla 2010 sa konalo vyhlásenie rebríčka najlepších zamestnávateľov na slovenskom trhu zostavenom na základe už šiestieho ročníka štúdie Best Employers Slovensko, ktorá je organizovaná českou pobočkou najväčšej poradenskej a outsourcingovej spoločnosti v oblasti ľudských zdrojov – Hewitt Associates.

Zúčastnené spoločnosti museli spĺňať základné podmienky účasti, a to mať aspoň 50 stálych zamestnancov v čase konania štúdie a pôsobiť na slovenskom trhu minimálne 2 roky. Samotná účasť a základné výstupy sú bezplatné.

V ročníku 2009/2010 sa celkovo zaregistrovalo 46 spoločností, z ktorých 43 splnilo všetky podmienky na spracovanie analýzy a zaradenie do rebríčka. Štúdia vychádza zo zaznamenaných názorov 7 400 zamestnancov v zúčastnených spoločnostiach, čo reprezentuje populáciu takmer 19 000 zamestnancov z celého Slovenska.

Na prvom mieste sa umiestnila spoločnosť Imperial Tobacco Slovakia a.s.. Celý rebríček TOP 10 spoločností zo štúdie Best Employers Slovensko 2009/2010 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Výsledky štúdie Best Employers Slovensko 2009/2010
Spoločnosť Odbor činnosti
1. Imperial Tobacco Slovakia a.s. Predaj a distribúcia tabakových výrobkov
2. AstraZeneca AB, organizačná zložka Farmaceutický priemysel
3. Microsoft Slovakia s.r.o. Informačné technológie
4. Roche Slovensko, s.r.o. Farmaceutický priemysel
5. Sandoz, organizačná zložka Farmaceutický priemysel
6. GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o. Dodávateľ pre automobilový priemysel
7. MEDEKO CAST s.r.o. Výroba odliatkov
8. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Finančné služby
9. CROWN Packaging Slovakia, s.r.o. Výroba obalov
10. Embraco Slovakia s.r.o. Výroba kompresorov

Aj tento rok sa medzi najlepšími zamestnávateľmi umiestnili veľké aj malé, slovenské aj nadnárodné spoločnosti z rôznych priemyselných odvetví. To dokazuje, že o umiestnení nerozhoduje meno, veľkosť, alebo to, ako sa firma prezentuje navonok.

Čo rozhoduje o umiestnení?

Zamestnanci všetkých desiatich víťazných firiem vykazujú vysokú motivovanosť a spokojnosť so zamestnaním vo svojej spoločnosti. Priemerná miera motivovanosti najlepších zamestnávateľov tento rok dosahuje 66 %, čo je o 17 percentných bodov viac v porovnaní s priemerom Slovenska a o 13 percentných bodov viac ako priemer regiónu strednej a východnej Európy. U všetkých víťazných spoločností bola zároveň zaznamenaná vysoká efektivita politík v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktoré sú zladené s obchodnými cieľmi spoločnosti a sú pozitívne prijímané zamestnancami.

V štúdii boli zamestnávatelia posudzovaní z troch hľadísk – názorov ich vlastných zamestnancov, personálnych politík spoločnosti a pohľadu ich najvyššieho vedenia. Kľúčovým pojmom pre stanovenie poradia spoločností v rebríčku je tzv. motivovanosť (engagement) zamestnancov. Motivovanosť je v prieskumoch spoločnosti Hewitt definovaná ako stav citového a intelektuálneho zapojenia zamestnanca do diania vo firme, ktorý je charakterizovaný troma modelmi chovania:

  • zamestnanci pociťujú silnú vnútornú túžbu pracovať pre firmu i v budúcnosti;
  • zamestnanci sa o firme vyjadrujú pozitívne pred svojimi spolupracovníkmi, priateľmi, potenciálnymi zamestnancami a klientmi;
  • zamestnanci v práci vynakladajú mimoriadnu snahu a nasadenie, ktoré prispieva k lepším výsledkom firmy.