Najlepší zamestnávatelia Slovenska 2005


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Spoločnosť Hewitt Associates, najväčší svetová poradenská a outsourcingová firma v oblasti riadenia ľudských zdrojov, vyhlásila 2. júna víťazov štúdie Najlepší zamestnávatelia Slovenska 2005. Do štúdie sa prihlásilo 29 firem, z ktorých všetky podmienky pre zaradenie do rebríčka splnilo 24 spoločností. Štúdia vychádza zo zaznamenaných názorov 2 665 zamestnancov v zúčastnených spoločnostiach, čo reprezentuje zamestnaneckú populáciu takmer 10 000 zamestnancov.

Prvé miesto v štúdii získala farmaceutická spoločnosť GlaxoSmithKline. Elitnú päťku Najlepších zamestnávateľov Slovenska 2005 predstavuje nasledujúci rebríček:

 1. GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
  Farmaceutický priemysel
 2. Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.
  Farmaceutický priemysel
 3. Merck spol. s r.o.
  Farmaceutický priemysel
 4. SOFTEC, spol. s r.o.
  Informačné technológie
 5. Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
  Informačné technológie

Štúdie sa mohli zúčastniť spoločnosti, ktoré majú aspoň 50 stálych zamestnancov a ktoré na slovenskom trhu pôsobia minimálne 2 roky. Účasť v štúdii bola zdarma. Priamo bolo oslovených viac než 400 najvýznamnejších firiem pôsobiacich na Slovensku, ďalšie spoločnosti sa mohli prihlásiť na serveri partnera štúdie profesia.sk a na oficiálnych stránkach štúdie www.BestEmployersSlovakia.com.

V štúdii Najlepší zamestnávatelia boli zamestnávatelia posudzovaní na základe troch aspektov – názorov ich vlastných zamestnancov, personálnych politík spoločnosti a pohľadu ich najvyššieho vedenia. Kľúčovým pojmom pre stanovenie poradia spoločností v rebríčku je tzv. motivovanosť (engagement) zamestnancov. Motivovanosť je v prieskumoch spoločnosti Hewitt Associates definovaná ako stav citového a intelektuálneho zapojenia zamestnanca do diania vo firme, ktorý je charakterizovaný troma modelmi chovania:

 • zamestnanci pociťujú silnú vnútornú túžbu pracovať pre firmu i v budúcnosti;
 • zamestnanci sa o firme vyjadrujú pozitívne pred svojimi spolupracovníkmi, priateľmi, potenciálnymi zamestnancami a klientmi;
 • zamestnanci v práci vynakladajú mimoriadnu snahu a nasadenie, ktoré prispieva k lepším výsledkom firmy.

Zamestnanci víťazných firiem vykazujú vysokú motivovanosť a spokojnosť so zamestnaním vo svojej spoločnosti. Priemerná miera motivovanosti Najlepších zamestnávateľov je 68%, čo je o 16% viac v porovnaní s priemerom Slovenska. Zároveň bola u víťazných spoločností zaznamenaná vysoká efektivita politík v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktoré sú zladené
s obchodnými cieľmi spoločnosti a sú pozitívne prijímané zamestnancami.