Najlepší zamestnávatelia Slovenska 2007


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Spoločnosť Hewitt Associates, najväčší svetová poradenská a outsourcingová firma v oblasti riadenia ľudských zdrojov, vyhlásila 17. mája 2007 víťazov štúdie Najlepší zamestnávatelia Slovenska 2007. Do štúdie sa prihlásilo 34 firiem, z ktorých všetky podmienky pre zaradenie do rebríčka splnilo 31 spoločností. Štúdia vychádza zo zaznamenaných názorov 5 560 zamestnancov v zúčastnených spoločnostiach, čo reprezentuje zamestnaneckú populáciu takmer 19 600 zamestnancov.

Prvé miesto v štúdii získala farmaceutická spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o. Elitnú desiatku Najlepších zamestnávateľov Slovenska 2007 predstavujeme nasledujúcej tabuľke:

Spoločnosť Odbor činnosti
1. GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o. Farmaceutický priemysel
2. CROWN Packaging Slovakia, s.r.o. Výroba obalov
3. Slovnaft, a.s. Chemický priemysel
4. Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Informačné technológie
5. K-system, spol. s r.o. Výroba tieniacej techniky
6. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Finančné služby
7. Oracle Slovensko spol. s r.o. Informačné technológie
8. IKEA Bratislava, s.r.o. Maloobchod
9. BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o. Výroba strešnej krytiny
10. Orange Slovensko, a.s. Telekomunikácie

 

Štúdie sa mohli zúčastniť spoločnosti, ktoré majú aspoň 50 stálych zamestnancov a ktoré na slovenskom trhu pôsobia minimálne 2 roky. Účasť v štúdii bola zdarma. Priamo bolo oslovených viac než 400 renomovaných firiem pôsobiacich na Slovensku, ďalšie spoločnosti sa mohli prihlásiť cez server partnera štúdie profesia.sk a na oficiálnych stránkach štúdie www.BestEmployersSlovakia.com.

V štúdii Najlepší zamestnávatelia boli zamestnávatelia posudzovaní na základe troch aspektov – názorov ich vlastných zamestnancov, personálnych politík spoločnosti a pohľadu ich najvyššieho vedenia. Kľúčovým pojmom pre stanovenie poradia spoločností v rebríčku je tzv. motivovanosť (engagement) zamestnancov. Motivovanosť je v prieskumoch spoločnosti Hewitt definovaná ako stav citového a intelektuálneho zapojenia zamestnanca do diania vo firme, ktorý je charakterizovaný troma modelmi chovania:

  • zamestnanci pociťujú silnú vnútornú túžbu pracovať pre firmu i v budúcnosti;
  • zamestnanci sa o firme vyjadrujú pozitívne pred svojimi spolupracovníkmi, priateľmi, potenciálnymi zamestnancami a klientmi;
  • zamestnanci v práci vynakladajú mimoriadnu snahu a nasadenie, ktoré prispieva k lepším výsledkom firmy.

Zamestnanci víťazných firiem vykazujú vysokú motivovanosť a spokojnosť so zamestnaním vo svojej spoločnosti. Priemerná miera motivovanosti Najlepších zamestnávateľov je 67%, čo je o 13% viac v porovnaní s priemerom Slovenska. Zároveň bola u víťazných spoločností zaznamenaná vysoká efektivita politík v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktoré sú zladené s obchodnými cieľmi spoločnosti a sú pozitívne prijímané zamestnancami.