Najlepší zamestnávatelia Slovenska 2008


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Spoločnosť Hewitt Associates, najväčšia svetová poradenská a outsourcingová firma v oblasti riadenia ľudských zdrojov, vyhlásila 25. apríla 2008 víťazov už štvrtého ročníka štúdie Najlepší zamestnávatelia Slovenska 2008. Do štúdie sa tento rok prihlásilo 42 firiem, z ktorých všetky podmienky pre zaradenie do rebríčka splnilo 39. Štúdia vychádza zo zaznamenaných názorov 9400 zamestnancov v zúčastnených spoločnostiach, čo reprezentuje zamestnaneckú populáciu viac ako 23 350 zamestnancov.

V tomto roku bol vytvorený rebríček pre 2 kategórie – malé a stredné spoločnosti a veľké spoločnosti. Prvé miesto v rebríčku v kategórii Veľké spoločnosti získala spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia. Elitnú päťku Najlepších zamestnávateľov Slovenska 2008 v tejto kategórii predstavuje nasledujúci rebríček:

Kategória – Veľké spoločnosti
Spoločnosť Odbor činnosti
1. Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Informačné technológie
2. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Finančné služby
3. PosAm, spol. s r.o. Informačné technológie
4. Slovnaft, a.s. Chemický priemysel
5. T-Mobile Slovensko, a.s. Telekomunikácie

Prvé miesto v rebríčku v kategórii Malé a Stredné spoločnosti získala spoločnosť Microsoft Slovakia s.r.o. Elitnú päťku Najlepších zamestnávateľov Slovenska 2008 v tejto kategórii predstavuje nasledujúci rebríček:

Kategória – Malé a stredné spoločnosti
Spoločnosť Odbor činnosti
1. Microsoft Slovakia s.r.o. Informačné technológie
2. Hilti Slovakia spol. s r.o. Produkty pre stavebný priemysel
3. CROWN Packaging Slovakia, s.r.o. Výroba obalov
4. GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. Farmaceutický priemysel
5. Merck
(zastúpenie koncernu Merck KGaA Nemecko)
Farmaceutický a chemický priemysel

Aj tento rok sa medzi Najlepšími zamestnávateľmi umiestnili veľké aj malé, slovenské aj nadnárodné spoločnosti. To dokazuje, že o umiestnení nerozhoduje meno, veľkosť, alebo to, ako sa firma prezentuje navonok.

Čo rozhoduje o umiestnení?

Zamestnanci všetkých desiatich víťazných firiem vykazujú vysokú motivovanosť a spokojnosť so zamestnaním vo svojej spoločnosti. Priemerná miera motivovanosti Najlepších zamestnávateľov v posledných troch rokoch dosahuje 66%, čo je o 14% viac v porovnaní s priemerom Slovenska. U všetkých víťazných spoločností bola zároveň zaznamenaná vysoká efektivita politík v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktoré sú zladené s obchodnými cieľmi spoločnosti a sú pozitívne prijímané zamestnancami.

V tejto štúdii boli zamestnávatelia posudzovaní na základe troch aspektov – názorov ich vlastných zamestnancov, personálnych politík spoločnosti a pohľadu ich najvyššieho vedenia. Kľúčovým pojmom pre stanovenie poradia spoločností v rebríčku je tzv. motivovanosť (engagement) zamestnancov. Motivovanosť je v prieskumoch spoločnosti Hewitt definovaná ako stav citového a intelektuálneho zapojenia zamestnanca do diania vo firme, ktorý je charakterizovaný troma modelmi chovania:

  • zamestnanci pociťujú silnú vnútornú túžbu pracovať pre firmu i v budúcnosti;
  • zamestnanci sa o firme vyjadrujú pozitívne pred svojimi spolupracovníkmi, priateľmi, potenciálnymi zamestnancami a klientmi;
  • zamestnanci v práci vynakladajú mimoriadnu snahu a nasadenie, ktoré prispieva k lepším výsledkom firmy.