Najlepší zamestnávatelia Slovenska a Českej republiky 2004


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Zostaviť rebríček najlepších zamestnávateľov Slovenska a Českej republiky si dal za cieľ prvý ročník štúdie „Najlepší zamestnávatelia – Najlepšie výsledky“, organizovaný poradenskou spoločnosťou Hewitt Associates. Do štúdie sa prihlásilo 57 firiem, z ktorých všetky podmienky na spracovanie analýzy a zaradenie do rebríčka splnilo 31 spoločností. Štúdia vo svojich zámeroch vychádza z názorov zaznamenaných medzi takmer 5 500 zamestnancami zúčastnených spoločností, čo celkovo predstavuje zamestnaneckú základňu asi 29 500 zamestnancov.

Víťazi, ktorí boli ocenení na vyhlasovaní výsledkov 2. apríla 2004 v hoteli Anděl‘s v Prahe:

 1. Johnson & Johnson, s.r.o. (Medical Devices)
  – Zdravotnícke potreby, Česká republika
 2. CORE COMPUTER, spol. s r.o.
  – Informačné technológie, Česká republika
 3. Pivovar Šariš, a.s.
  – Pivovarníctvo, Slovensko
 4. TRONET, a.s.
  – Informačné technológie, Slovensko
 5. GlaxoSmithKline, s.r.o. (Pharmaceuticals)
  – Farmaceutický priemysel, Česká republika
 6. AVON Cosmetics, spol. s r.o.
  – Kozmetika, Česká republika
 7. BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.
  – Stavebné materiály, Slovensko
 8. British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.
  – Tabakový priemysel, Česká republika
 9. Plzeňský Prazdroj, a.s.
  – Pivovarníctvo, Česká republika
 10. S&T Slovakia, spol. s r.o.
  – Informačné technológie, Slovensko

Najlepší zamestnávatelia na Slovensku a v Českej republike sa vyznačujú veľmi vysokou priemernou mierou motivovanosti svojich zamestnancov (73%). To znamená, že takmer tri štvrtiny zamestnancov víťazných spoločností sú silne motivované a vykazujú nasledujúce charakteristiky správania:

 • majú silnú túžbu byť súčasťou spoločnosti;
 • vyjadrujú sa pozitívne o spoločnosti pred priateľmi, spolupracovníkmi, potenciálnymi zamestnancami a zákazníkmi; a
 • vynakladajú mimoriadne úsilie, ktoré prispieva k úspechu spoločnosti.

Priemerná miera motivovanosti českých a slovenských spoločností bola 55%, čo predstavuje v porovnaní s ostatnými krajinami vysoké číslo. Tento fakt je pravdepodobne daný skutočnosťou, že prevažná väčšina zúčastnených spoločností patrí k najlepším zamestnávateľom na slovenskom a českom trhu, a ich zamestnanci sú si toho plne vedomí.