Novinky a zaujímavosti


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

V Aon Hewitt spracovávame prieskumy motivovanosti a spokojnosti zamestnancov na dennej báze. Globálne čerpáme z dát viac než 11 miliónov respondentov, patriacim do viac než 8 700 spoločností. Na Slovensku pracujeme so spoločnosťami všetkých veľkostí a odborov, od tých najväčších medzinárodných gigantov po tie najmenšie firmy. Vychádzame z údajov viac než 100 unikátnych spoločností, ktoré reprezentujú viac než 100 000 respondentov.


Globálne trendy v motivovanosti zamestnancov

Najnovší report Aon Hewitt skúma, ako sa zmenila miera motivovanosti zamestnancov počas roka 2016 a vplyvy, ktoré za touto zmenou pravdepodobne stoja.

V reporte sa detailne zaoberáme:
Kľúčovými vplyvmi na motivovanosť zamestnancov z globálnej a regionálnej perspektivy.
Výzvami, ktorým spoločnosti čelia.
Cestami, ktorými lídri môžu tieto výzvy prekonať, aby motivovanosť zamestnancov opät stúpala.

Prečítajte si viac tu


Motivovanosť na Slovensku

Did_you_know_1

Na Slovensku evidujeme klesajúci trend v motivovanosti zamestnancov. V roku 2013 bola motivovanosť na dlhodobo rekordnej úrovni a od tej doby sa jej pokles nezastavil. Keď sa pozrieme na veľkosť firiem vidíme, že nízka motivovanosť je rastúcim problémom najmä vo veľkých firmách, malé firmy sú s ohľadom na motivovanosť viac “zdravé”.

 

 


Top 4 najväčšie odlišnosti najlepších zamestnávateľov od ostatných spoločností

Na základe prieskumu Aon Best Employers 2016 medzi 16000 zamestnancami slovenských firiem sme vyhodnotili, kto sú tí najlepší zamestnávatelia (Aon Best Employers). O tom, ktoré spoločnosti to sú, rozhodujú názory samotných zamestnancov, ktoré vychádzajú z dotazníkového šetrenia. Infografika zobrazuje tie najväčšie rozdiely medzi najlepšími zamestnávateľmi a ostatnými spoločnosťami v tom, ako sú zamestnanci spokojní s rôznymi oblasťami pracovného života a ako sa líši miera ich motivovanosti. Spokojnosť zamestnancov vyjadruje mieru súhlasu s tvrdeniami v danej oblasti (napr.: Vrcholové vedenie sa k zamestnancom správa ako k tomu najcennejšiemu, čo spoločnosť má.). Miestami vidíme viac než dvojnásobný rozdiel v spokojnosti.

A ako je na tom samotná miera motivovanosti zamestnancov?

Motivovanosť zamestnancov u najlepších zamestnávateľov je, celkom očakávane, vyššia. Na globálnom i slovenskom trhu sa ukazuje, že motivovaní zamestnanci sú efektívnejší, odvádzajú kvalitnějšiu prácu, majú väčší sklon k inováciám a poskytujú lepšie zákaznické služby než nemotivovaní zamestnanci.

Priemerná miera motivovanosti u Aon Best Employers na Slovensku v roku 2016 bola 81 % zatiaľ čo priemer trhu bol 49 %.

 

 

 

 

 

 


Najvyššia priemerná miera motivovanosti zamestnancov je v Latinskej Amerike, najnižšia v Európe

SK_SK_World engagement

Dlhodobé dáta zo štúdií spoločnosti  Aon Hewitt ukazujú, že zamestnanci v Latinskej Amerike sú motivovanější, bez ohľadu na nepochybne nižšie mzdy a životný štandard. Je možné, že sú ľudia
v Latinskej Amerike jednoducho radi, že majú zamestnanie a nekladú taký dôraz na peniaze, procesy a kariérny rast?